Contoh Kata Sambutan Acara Khotmil Qur'an

Sobat Gp, kali ini Gp akan berbagi pengalaman. Pengalaman disuruh sambutan acara khotmil Qur'an sob,,,weleh**, Gp perlu latihan and susah payah nich buatnya. Silahkan ikuti sambutannya. 

Contoh Kata Sambutan Acara Khotmil Qur'an

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamduliillahi robbil 'alamin wasshalatu wassalamu 'ala asyrafil ambiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa'ashhabihi waman tabi'ahum bi ihsani ila yaumid din 'amma ba'du.

Yang terhormat bapak......
Yang terhormat Ibu......
Serta para rekan-rekan yang kami hormati.

Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas limpahan ni'mat, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama ni'mat iman dan ni'mat Islam, ni'mat sehat wal'afiat serta ni'mat panjang umur, sehingga alhamdulillahirobbil 'alamin kita bisa berkumpul di tempat kediaman bapak.....dalam keadaan sehat wal'afiat. Semoga acara yang akan dilaksanakan pada siang/malam hari ini diberikan kelancaran dan senantiasa dalam naungan ridlo Allah SWT. Amiin.

Shalawat serta salam semoga tercurah-limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Semoga kita yang hadir di tempat ini khususnya, akan mendapatkan syafa'at Baginda Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Amiin** ya Robbal 'Alamin.


  • Rekan-rekan yang kami hormati.
Mewakili Shohibul bait, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan diri untuk hadir dalam acara Khotmil Qur'an ini. Semoga langkah rekan-rekan sekalian dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan menjadi bekal nanti apabila kita telah berpulang ke rahmatullah nanti. Amiin.

Dan mewakili shohibul bait, kami menyampaikan beribu-ribu maaf, bilamana dalam berjalannya acara terdapat kekurangan dalam pelayanan serta terdapat hal-hal dalam berlangsungnya acara nanti yang tidak berkenan di hati.

Mungkin itulah sambutan yang bisa kami sampaikan, bilamana terdapat kekurangan atau kesalahan, itu semata-mata karena kekhilafan kami, dan bilamana terdapat kebaikan atau hikmah yang bisa kita petik dalam berlangsungnya acara nanti, itu semua semata-mata atas keberkahan dan kemuliaan Allah SWT. Semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amiin ya robbal 'alamin.

Akhirul kalam, billahittaufiq wal hidayah war ridlo wal inayah.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.Blog, Updated at: 22.49

0 komentar:

Posting Komentar