Memindah dan Menyalin Teks

Anda dapat memindah dan menyalin setiap objek yang terdapat pada dokumen, apakah objek tersebut berupa teks, grafik, atau item lain yang terdapat dalam dokumen.

Memindah dan Menyalin Teks
Berikut ini adalah contoh proses bagaimana memindah teks dari suatu posisi ke posisi lain:

1. Pilih/blok teks yang akan dipindah


Memindah dan Menyalin Teks

2. Klik kanan pilih "Cut" atau tekan "Ctrl + X" pada keyboard

Memindah dan Menyalin Teks

3. Letakkan titik sisip pada lokasi tujuan. Misalnya, letakkan pada baris paragraf terakhir.

4. Tekan "Ctrl + V" atau klik "Paste" pada klik kanan untuk meletakkan teks

Memindah dan Menyalin Teks


Blog, Updated at: 06.43

0 komentar:

Posting Komentar